Terug naar overzicht

Octopus in het afstandsonderwijs

Deeltijds afstandsonderwijs ook voor de lessen boekhouden en fiscaliteit

Alle secundaire scholen gaan ook na de kerstvakantie verder met deeltijds afstandsonderwijs. Tot eind februari 2021 werkt het hoger onderwijs in fase rood. Hoe het erna eraan toegaat is voorlopig nog koffiedik kijken. Met Octopus boekhoudpakket werk je in de cloud en is afstand geen enkel probleem.

Aangepast studiemateriaal

Octopus biedt software aan die steeds online en steeds up to date is. Hierdoor beschikken scholen over een tool waarmee ze gemakkelijk van op afstand de lessen kunnen organiseren. Zo kunnen leerkracht/docent en leerling/student elk vanuit de eigen thuissituatie hetzelfde dossier inkijken. Dit maakt contactmomenten waarbij de leerkracht op de laptop van de student moet meekijken overbodig.

Bovendien kunnen meerdere gebruikers aan dossiers toegekend worden. Dit vergemakkelijkt groepswerken. Deze samenwerking op afstand bereidt studenten voor op de realiteit van hun job. Boekhouders hebben steeds vaker digitaal contact met hun klanten en exploreren nieuwe mogelijkheden om te communiceren over de cijfers, om samen te werken zonder samen in een papieren map te moeten bladeren. Digitalisatie binnen accounting is momenteel een hot topic.

Banner blog afstandsonderwijs


Naast de boekhoudsoftware kiezen scholen er vaak nog voor om met een handboek aan de slag te gaan. Dit biedt hen concrete cases waarmee in eerste instantie basistransacties kunnen verwerkt worden. Het is een actieve, praktijkgerichte benadering met concrete oefeningen. Meer info over het handboek vindt u hier.

"We zien ook veel traffic op onze Youtubepagina," vertelt de communicatieverantwoordelijke bij Octopus, "studenten hebben de gewoonte om sneller een oplossing op Youtube te zoeken dan in een handboek". Net zoals je van andere software tutorials kan vinden is dat bij Octopus ook het geval. En daar wordt duidelijk gebruik van gemaakt. Een piste die wij bij Octopus ook verder willen verkennen.

Controle op afstand

Een klas onder controle houden op afstand... Dat lijkt ons een moeilijke taak. Al lijkt het een voor de hand liggende oplossing, met Octopus kan je ervoor kiezen om niet ex cathedra les te geven maar je leerlingen of studenten op hun eigen ritme te laten werken. De leerkracht boekhouding van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut uit Poperinge getuigt: "Het grote voordeel van het werken met Octopus is, dat de leerlingen meerdere dossiers toegewezen krijgen (lesdossier en thuisoefendossier), op elk gewenst moment en vanaf elke mogelijke plaats kunnen ze aan hun dossier verder werken. De enige vereiste is een internetverbinding. Da's een grote troef, ook nu met het online onderwijzen door Corona."

Bovendien kan je zelf instellen welke taken de studenten op een bepaald ogenblik mogen uitvoeren (ook in klassikaal verband). Op dezelfde manier kan je de toegang ook op een bepaald moment weer afsluiten. Zo beperk je de tijd die een leerling of student aan een bepaalde taak mag besteden. Hierdoor vermijd je dat hij de weblessen gaat uitstellen en kan je voor taken toch een duidelijke deadline stellen.

Extra hulp

Durf extra hulp vragen! Dat is onze boodschap naar de onderwijzers maar ook naar de leerlingen en studenten. Leren is inzicht ontwikkelen, verbanden leggen, grenzen verleggen. Om tot een duidelijk begrip te komen van complexe leerstof is soms meer nodig dan een monoloog of een saai boek. Dat er met interactieve software wordt gewerkt en Youtube in de lessen verwerkt wordt is zeker een plus, maar soms is een antwoord zoeken op een specifieke vraag nog het meest efficiënt. We hebben een uitgebreide kennisdatabase. Je krijgt er een uitgebreide uitleg per functie, soms met screenshots, soms met een filmpje.

Toegang tot de kennisdatabase

Al op de goede weg

Een aantal scholen biedt de richting "accountancy-fiscaliteit" reeds digitaal aan. Zo maakt deze opleiding al deel uit van het aanbod afstandsleren van de Hogent. Ook de cursussen van Vives zijn herschreven in functie van zelfstudie. Lieve Castryck, lector accountancy en fiscaliteit aan Vives hogeschool onderstreept de didactische voordelen van Octopus: "Het is vooral handig dat je een vergrootglas hebt bij het inboeken van aan- en verkoopfacturen waardoor je onmiddellijk ziet hoe het in het dagboek terechtkomt, samen met de ingevulde BTW roosters. Bovendien kan je bij foute boekingen onmiddellijk in de verrichting gaan aanpassen zonder dat je met diverse boekingen moet werken."

Bij het Onze-Lieve-Vrouwe Instituut in Poperinge, hebben ze begrepen hoe waardevol authentiek lesmateriaal is. Leerlingen voorbereiden op de toekomst betekent hen ook tools aanreiken die vandaag en in de toekomst gebruikt worden, net als concrete ervaring opdoen: "De ervaringen die opgedaan worden in Octopus, worden zeker gebruikt in de stageperiode, waar elke leerling met een boekhoudpakket te maken krijgt."

Banner blog afstandsonderwijs2

Heb jij nog tips of tricks voor leerkrachten of docenten die boekhouden onderwijzen met Octopus? Deel ze met ons, we voegen deze graag toe. Mail naar news@octopus.be

Terug naar overzicht