Terug naar overzicht

Octopus New Release 90.31

Bekijk de New Release video!

Minstens tweemaal op het jaar brengen we heel wat nieuwigheden uit onder de naam 'New Release'. Op 4 februari 2020 was het tijd voor onze New Release 90.31! Lees er hier alles over!

Waarom een New Release?

Twee keer op het jaar brengen we een New Release uit. In zo'n release zitten onmiddellijk heel wat nieuwigheden verpakt. We bundelen de vele nieuwigheden liever tot één release, zodat we jullie een mooi overzicht kunnen bezorgen!

Vaak zijn een aantal nieuwigheden het gevolg van een wetswijziging. Zo hebben we in deze release rekening gehouden met de nieuwe autofiscaliteit waarbij we in de vorige release bijvoorbeeld rekening hebben gehouden met de spreiding van kosten en opbrengsten!

Wat is er nieuw?

1. Aanpassingen voor de nieuwe regeling van Fiscale aftrekbaarheid

De wijzigingen en extra mogelijkheden voor het correct verwerken van de Fiscale aftrekbaarheid en het beheer van Fiscale aftrekposten wordt beheerd via menu 'Beheer, Fiscale Aftrek'.

Alle details kan u hier vinden.

Er is eveneens een wijziging bij 'Beheer, Rekeningen'. Door het gebruik van tabbladen werd het overzicht van de in te vullen velden overzichtelijker gemaakt.

2. DMS - Nieuwe sneltoets ALT-D voor gekoppelde documenten

Met de toets combinatie ALT-D kan men nu in een zoekveld de DMS-documenten tonen die gekoppeld zijn aan rekeningen, relaties of andere elementen

Zie hier voor een voorbeeld. Deze actie kan ook worden opgeroepen met het rechter muisknop menu.
Wist u dat er nog heel wat handige sneltoetsen beschikbaar zijn? Ontdek ze hier allemaal

3. DMS - Nieuw Archief

Het Document Management System is uitgebreid met een Document Archief waar u Octopus rapporten kan bewaren en gemakkelijk raadplegen.
Zo hebt u altijd snel alle eerder opgeslagen lijsten digitaal ter beschikking zonder ze telkens opnieuw te moeten genereren.

Op die manier kan u ook tussentijds bewaarde rapporten raadplegen. Lees er hier meer over.

4. DMS - Overzicht uitgaande Peppol documenten

Indien u gebruik maakt van Peppol voor het verzenden van documenten of facturen dan kan u via menu 'DMS, Uitgaande Peppol Documenten' een historiek opvragen van verzonden documenten.
Zie hier voor meer informatie.

5. Genereren openingsboeking door het inlezen van een Accon export bestand

Teneinde vlot met een bestaand dossier uit een ander pakket op te starten in Octopus kan er een diverseboeking gegenereerd worden door het importeren van een eerder aangemaakt Accon bestand in .txt formaat.

De nodige stappen staan hier beschreven.

6. Financiële boekingen: Filteren en sorteren bij afpunten

In het afpuntscherm kan men nu ook filteren en zoeken op een relatie en bij meerdere lijnen de kolommen sorteren door op de kolomkop te klikken.

7. Optimalisatie van de sortering in overzichten

Sorteren van kolommen in overzichtslijsten (relaties, dagboeken, dossiers,...) is geoptimaliseerd.

Een voorbeeld: Overzicht van dagboeken volgens nummer zullen nu logischer gesorteerd worden (D1, D2, D11, ...).

8. Bank Module: Nieuwe velden beschikbaar voor het opmaken van Coda Regels

Codaregels kunnen nu ook worden opgesteld voor verwerking naar specifieke dagboeken.

Volgende velden zijn daarvoor beschikbaar:

•Dagboek mnemonic (F01, F02,..)

•Dagboek biccode

•Dagboek Iban nr

•Dagboek muntcode

Een voorbeeld van een regel die gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheid kan je hier vinden.

Moet ik iets doen om de nieuwigheden te zien?

Neen hoor, er dienen geen nieuwe installaties te gebeuren, jullie loggen gewoon in op dezelfde manier als anders en zullen alle nieuwigheden kunnen ontdekken! Op 4 februari kunnen jullie onze Webinar volgen om 14u om alle nieuwigheden in actie te zien!

Onze New Release Webinar gemist? We hebben een handig filmpje voor jullie gemaakt! Ontdek alle nieuwigheden in onderstaande video!


Tip:
we hebben ondertiteling toegevoegd aan deze video, deze kunnen jullie aanzetten via de 'ondertiteling-knop', de ondertiteling staat aan wanneer er een rode lijn onder staat!

Terug naar overzicht
Ontdek de New Release in onze video op Youtube!