Terug naar overzicht

Bijlage B

Voor VZW 's voorziet Octopus ook in het afdrukken van de noodzakelijke Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven, jaarlijks neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De lijst is op te roepen via het menu 'Lijsten, VZW, Bijlage B'

List_VZW
Terug naar overzicht