Terug naar overzicht

Eigen gebruikersvelden toevoegen

Behalve de binnen het programma voorziene velden (naam en adres klant, omschrijving, prijs artikel e.d.) kan men in Octopus ook eigen ‘velden’ aanmaken. Met de ingebouwde editor kan u deze velden vrij op de gewenste sjablonen plaatsen.

Op die manier is de facturatie module aanpasbaar en inzetbaar voor diverse domeinen.

A. Gebruikersvelden toevoegen

In Octopus kunnen verschillende soorten velden aangemaakt worden:

  • Relatievelden - horen bij een bepaalde klant/leverancier. Vb. geboortedatum, nummerplaat wagen, …
  • Factuurvelden - horen bij één bepaalde factuur. Vb. Betaald voorschot, Offertenummer,…
  • Artikelvelden - horen bij een bepaald artikel. Vb. Kleur, Maat, type verpakking, …

Via het menu ‘Beheer, Velden’ kunnen onbeperkt eigen velden aangemaakt worden.

FMCustomfields01
  1. Maak een nieuw veld aan
  2. Kies het type veld
  3. Geef de naam voor het veld
  4. Geef een 'template code'
  5. Bewaar de ingegeven informatie

B. Detailinformatie gebruikersvelden

Type

Relatie-, factuur- of artikelveld

Naam

Vrij te kiezen naam. Gebruik korte, duidelijke namen.

Template code

Gebruikt op de sjablonen (factuur, leveringsbon, rappel) om de inhoud van dit veld weer te geven. Gebruik een korte naam zonder spaties of speciale tekens.

De hier ingebrachte code moet in het sjabloon voorafgegaan worden door
{v:c_ en gevolgd door }
Vb. Voor een ingebrachte code ‘levdat’ zal de uiteindelijke template code {v:c_levdat} worden.

Terug naar overzicht
Ik wens meer informatie over het online doorsturen van documenten