Terug naar overzicht

Gespreide kosten en opbrengsten

Kosten en opbrengsten kunnen gespreid over periodes ingebracht worden.

Voorafgaand dient men via het menu 'Beheer, Rekeningen' aan te geven dat je voor een bepaalde boekingsrekening kosten/opbrengsten gespreid wenst in te geven. In de tab "overzicht" selecteer je de rekening, in de tab "Detail" klik je op het potloodje om vervolgens de spreiding in te stellen.

gespreidekosten

Bij het boeken van aankopen, verkopen of het opmaken van facturen kan men vervolgens de details voor de spreiding ingeven via de KP-knop

ButtonKP
DivDistributedCost2

Na het inbrengen van de boeking wordt via het menu 'Boekhouding, Diverse boekingen, Boeken van gespreide kosten/opbrengsten' wordt vervolgens de spreiding over de periodes uitgevoerd.

DivDistributedCost3

Via het menu 'Lijsten', Gespreide kosten/opbrengsten' kan men een gedetailleerd rapport opvragen en desgewenst doorklikken om de gemaakte boekingen te openen.

DisCostList

1. Geef de selectie criteria (kan over de boekjaren heen)

2. Toon tegenboekingen: indien niet aangevinkt zullen enkel balanswaarden zichtbaar zijn. Wel aangevinkt toont de tegenboekingen.

3. Rechts-klik op het rekeningnummer om een historiek van die rekening weer te geven.

Terug naar overzicht