Terug naar overzicht

Sneltoetsen

Octopus is zeer eenvoudig te gebruiken.

Veelgebruikte opdrachten kunnen direct worden uitgevoerd door het aanklikken van een knop in de werkbalken.

Alle functies zijn ook snel terug te vinden in overzichtelijke menu's.

Indien u zeer veel met Octopus werkt kan het gebruik van de sneltoetsen soms een extra tijdswinst geven.

Hieronder een overzicht.

  • Boekingsscherm - algemeen
  • Boekingsscherm – Algemeen - zoekveld
  • Boekingsscherm – Financiële verrichtingen
  • Boekingsscherm – Financieel dagboek
  • Beeldscherm – Lijsten
  • Beeldscherm – Beheer
  • Beeldscherm – Afschrijvingen
  • Beeldscherm – Facturatie
Shortcuts cheatsheet

Een handige cheatsheet met de meest gebruikte keyboard shortcuts

Download

(PDF-file / 279 KB)

Boekingscherm - algemeen

FunctieSneltoets

Help oproepen

F1

Extra venster openen
2de extra venster openen

CTRL+1
CTRL+2

Nieuwe boeking openen

Ctrl+O

Nieuwe boeking aanmaken

Ctrl+N

Boeking uitvoeren

F12

Herrekenen van de bedragen van een detaillijn

F5

Nieuwe tegenboeking doen als de balans al op “0,00” staat

Insert

Reeds bestaande boeking kopiëren als nieuwe boeking

Ctrl+Alt+N

Aanmaken van een nieuwe relatie (leverancier of klant)

Ctrl+R

Aanmaken van een nieuwe rekening

Ctrl+B

Annuleren van afpunting bij Boekhouding>Afpunten>Overzicht

afpuntingen

F9

Automatisch afpunten van nulsaldo’s bij Boekhouding>Afpunten>

Leveranciers of >Klanten

F8

Naar vorige boeking

CTRL+ <->

"Naar volgende boeking

CTRL+ <+>

Afsluiten van het actuele tabblad

CTRL+ F4

Bij gebruik van Document management System: openen van een gekoppeld document in de Document Viewer

ALT+D

Oproepen van de lijst 'Historiek'
Bij Aankoop/Verkoop vanop het veld 'Relatie' of 'Rekening'

Bij Financieel /Divers vanop het veld 'Nummer'

CTRL H

Boekingsscherm – Algemeen - zoekveld

FunctieSneltoets

Scrollen in lijst bij het instellen van een relatie (leverancier of klant), boekingsrekening, btw-code

F2

Nieuw item aanmaken van het type

Alt + N

Openen van detail geselecteerd item

Alt + O

Uitsplitsen kostenplaatsen volgens verdeelsleutel

CTRL + A

Boekingslijn invoegen

INS

Aankoopboeking: Boekingslijn kopiëren vorige lijn

ALT+ INS

Boekingsscherm – Financiële verrichtingen

FunctieSneltoets

Naar het tabblad Afpunten gaan

F4

Naar een vorige of volgende afpunting gaan

Ctrl+ <←> Ctrl+ <→>

Naar het tabblad Enveloppen gaan

F6

Terug naar het boekingsscherm gaan in het Financieel Dagboek vanuit het afpuntscherm

F3

Opnieuw weergeven afgepunte detaillijnen

Boekingsscherm – Financieel dagboek

FunctieSneltoets

Afpunten van gelijke bedragen

F10

Automatisch afpunten

F11

Opnieuw zichtbaar maken van reeds afgepunte lijnen bij automatisch

afpunten op het afpuntscherm (F4)

Ctrl + D

Teruggaan naar boekingsscherm in Financieel Dagboek vanuit het afpuntscherm

F3

Wisselen van alle ingebrachte waarden credit/debet

F10

Beeldscherm – Lijsten

FunctieSneltoets

Zoeken in lijsten

Ctrl + F

Vorige en volgende pagina

<Page Up> – <Page Down>

Vernieuwen

F5

Eerste pagina

Ctrl Home

Laatste pagina

Ctrl End

Inzoomen

Ctrl +

Uitzoomen

Ctrl -

Lijsten opslaan

Ctrl + S

Lijsten afprinten

Ctrl + P

Beeldscherm – Beheer

FunctieSneltoets

Nieuw aan te maken

Ctrl + N

Bewerken

Ctrl + E

Opslaan

Ctrl + S

Afdrukken

Ctrl + P

Zoeken

Ctrl+ F

Verwijderen

Delete

Alles selecteren

Ctrl + A

Naar eerste record

Ctrl Home

Naar laatste record

Ctrl End

Naar volgende of vorige record

Ctrl+<←> Ctrl+<→>

Beeldscherm – Afschrijvingen

FunctieSneltoets

Bewerken

Ctrl + E

Opslaan

Ctrl + S

Afdrukken

Ctrl + P

Zoeken

Ctrl + F

Verwijderen

Delete

Alles selecteren

Ctrl + A

Naar eerste record

Ctrl Home

Naar laatste record

Ctrl End

Naar volgende of vorige record

Ctrl +<←> <Ctrl>+<→>

Beeldscherm – Facturatie

FunctieSneltoets

Lijnen

F3

Velden

F4

Bedrag inclusief btw aanpassen naar exclusief btw

F9

Alle lijnen wissen

Ctrl + D

Afdrukken leveringsnota – Factuur

Ctrl + L – Ctrl +F

Export naar PDF (leveringsnota of factuur)

Shift +knop Afdrukken

Menu 'Facturatie, Afdrukken' - enkel publiceren zonder dat de mails worden gegenereerd

ALT +knop Verzend

Terug naar overzicht