Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen i.v.m. het menu Beheer

Hoe voeg ik een gebruiker toe?

Een extra gebruiker kan je toevoegen via het menu 'gebruikers'.

Indien je initieel de gebruikersnaam U15032003 hebt gekregen dan zal een nieuwe gebruiker met de toegekende naam ‘Maxime’ voluit de gebruikersnaam Maxime@U15032003 krijgen.
Het zal deze volledige naam zijn die als gebruikersnaam moet gebruikt worden bij het aanmelden.

Voor een toegevoegde gebruiker dient u vervolgens zelf rechten toe te kennen.

Hoe stel ik gebruikersrechten in voor een gebruiker?

Initieel heeft een nieuwe gebruiker geen enkel recht.
Het is dus belangrijk dat u zorgvuldig aangeeft wat een nieuwe gebruiker mag doen in een dossier.

1. Ga naar het menu 'beheer, gebruikers'.
2. Selecteer de gebruiker.
3. Stel de rechten in.
• Om rechten aan of uit te zetten klikt u op de betreffende lijn en drukt vervolgens de spatietoets in.
• Men kan meerdere rechten selecteren door te slepen met ingedrukte muisknop over de lijnen.
• Men kan meerdere rechten selecteren door te klikken op de eerste lijn en vervolgens,
met ingedrukte 'shift' toets te klikken op de laatste lijn van die selectie.

Hoe kan ik een dossier kopiëren? (rekeningen, relaties, BTW-codes,..)

Ga naar het menu 'Beheer, Dossier Manager'.
In het geopende venster worden alle beschikbare dossiers - behalve het actueel geopende - getoond in 2 deelvensters naast elkaar.
Selecteer in het linker venster het dossier van waaruit u wilt kopiëren.
Selecteer in het rechter venster het dossier naar waar u wenst te kopiëren.

Kies na het selecteren de gepaste actie:

1. Kopieer dossier
2. Kopieer Rekeningen
3. Kopieer Relaties
4. Kopieer btw codes
5. Leegmaken dossier

kopieer dossier Octopus

Hoe maak ik een dossier leeg?

Ga naar het menu 'Beheer, Dossiermanager'. Selecteer het leeg te maken dossier in het rechter venster en klik op het 'vuilnisbakje' rechtsonderaan.

Opgelet: Indien u een dossier per vergissing heeft leeggemaakt kan dit door onze support-afdeling enkel en alleen tegen kostprijs uit het backup systeem worden teruggezet.

Hoe maak/pas ik een boekjaar aan?

Ga naar het menu 'Beheer, Boekjaren'. Hier krijgt u een overzicht van ingebrachte boekjaren.
Klik op 'nieuw' om een nieuw boekjaar te maken.
Klik op 'bewerken' om details aan te passen.
Klik op 'opslaan' om uw wijzigen te bewaren.

Hoe draag ik gegevens over van het actieve geopende boekjaar naar het volgende?

Via 'Boekjaar, Overboeken boekjaar' worden gegevens overgedragen van het actieve geopende boekjaar naar het volgende, eerder aangemaakte boekjaar.
Overboeken kan enkel indien:
• Het vorige boekjaar niet werd afgesloten;
• Een volgend boekjaar werd aangemaakt.

Een overgeboekt boekjaar wordt niet automatisch gesloten. Overboeken kan meermaals gedaan worden.
Bij het overboeken van een boekjaar zal ook het banksaldo van het vorig boekjaar correct worden overgedragen naar het nieuwe boekjaar.

Opmerking: Dagboeken gedefinieerd met een vreemde munt zullen niet automatisch overgeboekt worden bij het overboeken van een boekjaar. Ze dienen dus manueel afgeboekt te worden op een 588... rekening bij de laatste boeking van het over te boeken boekjaar. Bij de eerste boeking in het nieuwe boekjaar wordt dit tegengeboekt op dezelfde 588... rekening.

Terug naar overzicht