Terug naar overzicht

Beheren van CODA-regels

  • A. Importeren CODA bestanden
  • B. Volgorde van meerdere coda regels
  • C. Nieuwe CODA regel aanmaken
  • D. Hoe wordt een coda regel concreet verwerkt

A. Importeren CODA bestanden

Voor het verwerken van niet toegewezen verrichtingen zijn er extra mogelijkheden voorzien.

In onderstaand voorbeeld wordt een verrichting toegewezen aan een bestaande klant.

Via 'Importeren Coda bestanden' wordt het Coda bestand geopend dat moet verwerkt worden. Zie ook hier.

Verrichtingen die correct kunnen toegewezen worden staan in het groen aangegeven.

Een niet toegewezen verrichtingen kunnen we toewijzen door daarop te 'dubbelklikken'.

BMCoda05

1. Dubbelklik op de te verwerken verrichting

2. Klik op 'Bijwerken' om een relatie toe te wijzen

3. Klik op OK

4. De correct toegewezen verrichting staat in het groen gemarkeerd

B. Volgorde van meerdere coda regels

Indien meerdere Coda regels zijn aangemaakt worden die uitgevoerd in volgorde van hun positie, in te stellen via het veld 'Positie'.

De volgorde van uitvoering bepaalt dus de logica van uitvoering:

Indien een regel kan toegepast worden zal niet verder gekeken worden naar de volgende regels.

C. Nieuwe Coda regel aanmaken

Indien de verrichting reeds op de rekening 599999 ‘wachtrekening coda’ geboekt werd, kunt u vanuit het financieel dagboek een CODA regel instellen zodat de volgende keer bij de import van een Coda bestand een gelijkaardige verrichting op de juiste relatie/rekening wordt geboekt.

Een aantal voorbeelden van Coda regels kan je hier vinden.

BMCoda06

1. Klik om de interne Coda informatie weer te geven

2. Klik om een nieuwe regel aan te maken

Er wordt een dialoogvenster getoond met daarin de reeds aangemaakte Coda regels.

BMCoda07

1. Bestaande Coda regels

2. Klik om een nieuwe regel aan te maken

De volgende stap is het instellen van de nieuwe regel.

BMCoda08

1. Geef een naam voor de nieuwe regel

2. Selecteer het type regel

3. Selecteer het type verrichting waarop deze regel dient geboekt (Klant, Leverancier, Rekening)

4. Selecteer de Klant, Leverancier of Rekening waaraan de resulterende boeking van deze regel dient toegekend te worden

5. Voeg eventueel commentaar toe op basis van informatie in de Coda details van de verrichting

6. Definieer de nieuwe regel op basis van criteria overgenomen uit de Coda details zoals verrichting code, verrichting familie, Rekeningnummer,...

7. Criteria die bij een volgende verwerking van Coda bestanden zullen gebruikt worden voor toewijzing

8. Klik op 'Toepassen' om de regel aan te maken

De Coda regel is toegevoegd en bij een volgende Coda verwerking zal deze regel toegepast worden om gelijkaardige verrichtingen correct toe te wijzen.

D. Hoe wordt een Coda regel concreet verwerkt

Hieronder een technisch overzicht van controle bij het uitvoeren van een coda verwerking:

1)De hoofdtransacties worden overlopen en er wordt gecontroleerd of de hoofdtransacties een betaling enveloppe betreft ; Controle wordt gedaan op totaalbedrag en correct totaal aantal verrichtingen van sub transacties -> zo ja de hele enveloppe wordt overgenomen en afgepunt ( Extra lijnen worden bijgemaakt ).
2)Elke hoofdtransactie wordt vervolgens gecontroleerd op de volgde punten:
a.Coda regels worden gecontroleerd ; Indien er een match is dan wordt op basis van de relatie een bijgepaste afpunting gezocht
b.Domiciliering Type 127 -> controle op mandaat referentie => Ingevuld bij de relatie; Indien een match => Hierbij een gepast document zoeken voor afpunting.
c.Zoeken op basis van gestructureerde referentie.
d.Zoeken op basis van gestructureerde informatie.
e.Zoeken op bankrekening nummer.
f.Zoeken op basis van ongestructureerde referentie.
g.Zoeken op basis van ongestructureerde mededeling.
h.Zoeken op basis van naam ( Case insensitive ).
i.Indien er geen match is, dan worden alle sub verrichtingen van de transactie, indien beschikbaar verwerkt opnieuw volgens onderstaande regels:
i.Coda regels
ii.Domiciliering
iii.Zoeken op basis van gestructureerde referentie
iv.Zoeken op basis van gestructureerde informatie
v.Zoeken op bankrekening nummer
vi.Zoeken op basis van ongestructureerde referentie
vii.Zoeken op basis van ongestructureerde mededeling
viii.Zoeken op basis van naam ( Case insensitive )

Van zodra er een match is met een klant of leverancier ( en niet met een document) , dan zal indien er een document bestaat waarvan het openstaande bedrag uniek overeenkomt, dit gebruikt worden voor de afpunting.

Terug naar overzicht