Terug naar overzicht

Ledenlijst en giften

  • A. Ledenlijst
  • B. Instellen rekening
  • C. Koppelen leden bij boeking
  • D. Afdrukken lijst lidgelden
  • E. Giftenlijst

A. Ledenlijst

Het beheer van ledenlijsten start met het definiëren van rekeningen waarop lidgelden zullen geboekt worden.

Bij die rekeningen kan - vergelijkbaar met het gebruik van kostenplaatsen - aangegeven worden of bij een boeking een koppeling met leden (relaties) dient te gebeuren.

B. Instellen rekening

Het koppelen kan ingesteld worden als 'Geen ingave relatiekoppeling', 'Vrije ingave' of 'Verplichte ingave:

  • Geen: Er kan geen relatie gekoppeld worden bij boeking op deze rekening
  • Vrij: koppeling aan een relatie mag maar is niet verplicht
  • Verplicht: de boeking kan niet worden uitgevoerd indien geen koppeling gemaakt is.

In onderstaand voorbeeld werden twee rekeningen aangemaakt:

  • 730000 Betaalde lidgelden van het huidige jaar
  • 730001 Betaalde lidgelden voor het volgende jaar

De koppeling wordt ingesteld als 'Vrije ingave'.

List_VZWMember1

C. Koppelen leden bij boeking

Bij het boeken van een transactie (Verkoopsboeking, Financiële of Diverse boeking) kan men via de knop 'Kostenplaats' aangeven met welk lid (relatie) deze boeking dient gekoppeld te worden.

List_VZWMember2

1. Klik om de boeking te koppelen aan een relatie

2. Selecteer de te koppelen relatie(s)

D. Afdrukken lijst lidgelden

Via menu 'Lijst, VZW, Ledenlijst' kan men een lijst afdrukken van betaalde lidgelden.

List_VZWMember3

1. Selecteer boekjaar en rekeningnummer(s)

2. Vraag indien nodig details van de boekingen

3. Genereer de lijst

4. Exporteer de lijst naar Excel

5. Verzend de lijst als bijlage

6. Druk de lijst af

E. Giftenlijst

Via menu 'Lijsten, VZW, Giften' kan, analoog aan de procedure van de ledenlijst, een lijst van giften aangemaakt worden.

De voorafgaande handelingen zijn identiek aan die beschreven bij het aanmaken van de ledenlijst.

Terug naar overzicht