Terug naar overzicht

Leveringsnota's en offertes

In de facturatie module worden facturen aangemaakt en kan men vanuit het scherm Facturatie, verkoopsfacturen, ook leveringsbonnen aanmaken en afdrukken.

In sommige gevallen wenst men echter facturen aan te maken op basis van eerder aangemaakte leveringsbonnen.
Dikwijls is het ook zo dat meerdere leveringsbonnen per klant dienen gebundeld te worden tot één factuur.

Hiervoor dient de optie leveringsnota’s bundelen geactiveerd te worden om dit mogelijk te maken. Contacteer hiervoor Octopus (support@octopus.be).

A. Aanmaken Leveringsdagboek
B. Aanmaken leveringsnota
C. Leveringsnota's bundelen

A. Aanmaken Leveringsdagboek

Om de leveringsnota’s te kunnen aanmaken is een specifiek leveringsdagboek nodig.

Het aanmaken doet men via ‘Beheer, Dagboeken’. Kies daar voor een dagboek type 'L'.


Voor het aangemaakte dagboek kunnen we ook de nodige gebruikervelden instellen.

Voor details verwijzen we naar de instellingen voor een verkoopsdagboek.

Bij het activeren van deze specifieke module zijn in het menu ‘Facturatie’ 2 extra items actief geworden:
Leveringsnota’s aanmaken en Leveringsnota’s bundelen.

Op het hoofdscherm ook weergegeven met 2 extra knoppen.

FMGrNotes01

1. Aanmaken Leveringsnota

2. Bundelen leveringsnota's tot factuur

B. Aanmaken leveringsnota

Aanmaken van leveringsnota's doen we via het menu ‘Facturatie, Leveringsnota’s’ aanmaken of met de specifieke werkbalkknop.
Het maken van een leveringsnota is gelijkaardig aan het aanmaken van facturen. Meer informatie daarover kan je hier vinden.

FMGrNotes02

1. Eerder leeggemaakte nota oproepen

2. Alle lijnen wissen

C. Leveringsnota's bundelen

Eerder aangemaakte leveringsnota's kunnen gebundeld worden op een factuur via 'Facturatie, Leveringsnota's bundelen' of met de werkbalkknop.

FMGrNotes03

1. Selecteer de klant waarvan u de leveringsnota's wilt zien

2. Selecteer de nota's die op de factuur moeten geplaatst worden

3. Geef het te gebruiken verkoopsdagboek aan

4. Wijzig indien nodig de boekingsperiode

5. Wijzig indien nodig factuur- en vervaldatum

6. Geef aan of de detaillijnen van de leveringsnota's dienen weergegeven te worden

7. Wijzig indien nodig de template code voor de omschrijving van de detaillijnen. Zie ook hier.

8. Bekijk de samengestelde factuur.

De opgegeven factuurdatum moet in de gekozen boekingsperiode liggen.

Met de optie ‘Groepeer de lijnen van een leveringsnota tot één factuurlijn’ worden alle detaillijnen van een leveringsnota met dezelfde BTW-code samengevat tot een lijn op de factuur. Hierbij kan uiteraard de omschrijving van de leveringsdetails niet meer gebruikt worden.

Scherm samengestelde factuur

FMGrNotes04

1. Weergave factuurscherm met gebundelde nota's

Hier kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.

Terug naar overzicht