Terug naar overzicht

Opzoeken documenten

Ga naar het menu 'lijsten, opzoeken documenten'.
In onderstaand voorbeeld wordt, over alle dagboeken en periodes heen, gezocht naar boekingen waarin de tekst 'boter' voorkomt.

Lopdoc
Terug naar overzicht