Terug naar overzicht

Sneltoetsen

Boekingscherm - algemeen

Functie

Sneltoets

Help oproepen

F1

Extra venster openen
2de extra venster openen

<CTRL>+<1>
<CTRL>+<2>

Nieuwe boeking openen

<Ctrl>+<O>

Nieuwe boeking aanmaken

<Ctrl>+<N>

Boeking uitvoeren

<F12>

Herrekenen van de bedragen van een detaillijn

<F5>

Nieuwe tegenboeking doen als de balans al op “0,00” staat

<Insert>

Reeds bestaande boeking kopiëren als nieuwe boeking

<Ctrl>+<Alt>+<N>

Aanmaken van een nieuwe relatie (leverancier of klant)

<Ctrl>+<R>

Aanmaken van een nieuwe rekening

<Ctrl>+<B>

Annuleren van afpunting bij Boekhouding>Afpunten>Overzicht

afpuntingen

<F9>

Automatisch afpunten van nulsaldo’s bij Boekhouding>Afpunten>

Leveranciers of >Klanten

<F8>

Naar vorige boeking

<CTRL>+ <->

Naar volgende boeking

<CTRL>+ <+>

Afsluiten van het actuele tabblad

<CTRL>+<F4>

Bij gebruik van Document management System: openen van een gekoppeld document in de Document Viewer

<ALT-+<D>

Oproepen van de lijst 'Historiek'
Bij Aankoop/Verkoop vanop het veld 'Relatie' of 'Rekening'

Bij Financiëel/Divers vanop het veld 'Nummer'

<CTRL>-<H>

Boekingsscherm – Algemeen - zoekveld

Functie

Sneltoets

Scrollen in lijst bij het instellen van een relatie (leverancier of klant), boekingsrekening, btw-code

<F2>

Nieuw item aanmaken van het type

<Alt>+<N>

Openen van detail geselecteerd item

<Alt>+<O>

Uitsplitsen kostenplaatsen volgens verdeelsleutel

<CTRL>+<A>

Boekingslijn invoegen

<INS>

Aankoopboeking: Boekingslijn kopiëren vorige lijn

<ALT>+<INS>

Boekingsscherm – Financiële verrichtingen

Functie

Sneltoets

Naar het tabblad Afpunten gaan

<F4>

Naar een vorige of volgende afpunting gaan

<Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→>

Naar het tabblad Enveloppen gaan

<F6>

Terug naar het boekingsscherm gaan in het Financieel Dagboek vanuit het afpuntscherm

<F3>

Opnieuw weergeven afgepunte detaillijnen

Boekingsscherm – Financieel dagboek

Functie

Sneltoets

Afpunten van gelijke bedragen

<F10>

Automatisch afpunten

<F11>

Opnieuw zichtbaar maken van reeds afgepunte lijnen bij automatisch

afpunten op het afpuntscherm (F4)

<Ctrl>+<D>

Teruggaan naar boekingsscherm in Financieel Dagboek vanuit het afpuntscherm

<F3>

Wisselen van alle ingebrachte waarden credit/debet

<F10>

Beeldscherm – Lijsten

Functie

Sneltoets

Zoeken in lijsten

<Ctrl>+<F>

Vorige en volgende pagina

<Page Up> – <Page Down>

Vernieuwen

<F5>

Eerste pagina

<Ctrl-Home>

Laatste pagina

<Ctrl-End>

Inzoomen

<Ctrl+>

Uitzoomen

<Ctrl->

Lijsten opslaan

<Ctrl>+<S>

Lijsten afprinten

<Ctrl>+<P>

Beeldscherm – Beheer

Functie

Sneltoets

Nieuw aan te maken

<Ctrl>+<N>

Bewerken

<Ctrl>+<E>

Opslaan

<Ctrl>+<S>

Afdrukken

<Ctrl>+<P>

Zoeken

<Ctrl>+<F>

Verwijderen

<Delete>

Alles selecteren

<Ctrl>+<A>

Naar eerste record

<Ctrl-Home>

Naar laatste record

<Ctrl-End>

Naar volgende of vorige record

<Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→>

Beeldscherm – Afschrijvingen

Functie

Sneltoets

Bewerken

<Ctrl>+<E>

Opslaan

<Ctrl>+<S>

Afdrukken

<Ctrl>+<P>

Zoeken

<Ctrl>+<F>

Verwijderen

<Delete>

Alles selecteren

<Ctrl>+<A>

Naar eerste record

<Ctrl-Home>

Naar laatste record

<Ctrl-End>

Naar volgende of vorige record

<Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→>

Beeldscherm – Facturatie

Functie

Sneltoets

Lijnen

<F3>

Velden

<F4>

Bedrag inclusief btw aanpassen naar exclusief btw

<F9>

Alle lijnen wissen

<Ctrl>+<D>

Afdrukken leveringsnota – Factuur

<Ctrl>+<L> – <Ctrl>+<F>

Export naar PDF (leveringsnota of factuur)

<Shift>+knop<Afdrukken>

Menu 'Facturatie, Afdrukken' - enkel publiceren zonder dat de mails worden gegenereerd

<ALT>+knop<Verzend

Terug naar overzicht