Terug naar overzicht

Autofiscaliteit

Uniek in Octopus is de autofiscaliteit

Vanaf aanslagjaar 2021 gelden er nieuwe regels met een gevoelige fiscale impact voor de wagens die elke ondernemer aan personeel of bedrijfsleider ter beschikking stelt.
Hierbij zijn CO2-uitstoot en brandstof belangrijke factoren. Ze bepalen de aftrekbaarheid van de autokosten en het belastbaar voordeel in hoofde van de gebruiker.

De nieuwe formule voor de berekening van het aftrekbare percentage is: 120% - (0,5% x coëfficiënt* x aantal gram CO2/km). Deze formule zit in Octopus ingebouwd. Octopus berekent op basis van het type brandstof en de CO2-uitstoot het percentage dat van toepassing is voor jouw wagen. De functionaliteit heet "fiscale aftrek" of "autofiscaliteit".

Stap 1

Configureer de kostenrekening bv ‘onderhoud auto’ (via Beheer, Rekeningen) in het tabblad ‘fiscale aftrekbaarheid’ door het fiscaal percentage op 100% te laten staan en te werken met een variabele door ‘ingave fiscale aftrekbaarheid’ op ‘verplicht’ te zetten.

Stap 2

Via Beheer, Fiscale aftrek kan je de gegevens per wagen definiëren waarop de berekening zal gebaseerd worden. De mogelijkheid om een auto toe te voegen tijdens een boeking is ook steeds mogelijk met het plusje.

Stap 3

Inboeken van de aankoopfactuur waarbij je de kostenrekening ‘onderhoud auto’ kiest en je krijgt na het uitvoeren van je boeking een extra pop-up scherm om de juiste wagen aan te duiden of aan te maken.

Ontdek onze handige lijsten voor een samenvatting van de verworpen uitgaven

Je kan kiezen tussen een lijst per rekening of een lijst per fiscale aftrekpost.

Terug naar overzicht