Wie zijn onze partners?

Met diverse andere software aanbieders hebben we een perfecte uitwisseling van gegevens. Dit gaat van software voor opmaak van jaarrekeningen, over administratie van uw kantoor tot koppelingen met kassa systemen voor uw klant.

Wenst u partner te worden?

Bent u aanbieder van een commerciële toepassing en wenst u samen te werken met Octopus? Voor ontwikkelaars stellen we een webservice ter beschikking waarmee gegevens direct kunnen uitgewisseld worden met Octopus.
Op die manier krijgt uw toepassing ook een perfect boekhoudkundig luik.

contact opnemen
Een overzicht van onze partners