Terug naar overzicht

Konnektit

Konnektit bouwt aan een multidisciplinair netwerk van zelfstandige hulpverleners die actief zijn in Vlaanderen op het vlak van psychische en fysische gezondheidszorg. We verbinden de leden van dit netwerk met potentiële doorverwijzers en hulpzoekenden via de website www.ikzoekhulp.be.

Konnektit2

Om toe te kunnen treden tot dit netwerk wordt elke hulpverlener gescreend op basis van diploma en ervaring. Op die manier willen we waken over de kwaliteit van het aanbod.

Op vandaag maken volgende beroepsgroepen deel uit van het netwerk: psychologen, psychotherapeuten, seksuologen, orthopedagogen, stress- en burnout coaches, loopbaancoaches, voedingsconsulenten, vroedvrouwen, bemiddelaars, … Meer info over het lidmaatschap kan je nalezen via deze link.

Daarnaast investeert Konnektit in het versterken van die zelfstandige zorgers. Vaak zijn zelfstandige hulpverleners solo-ondernemers die weinig aandacht besteden aan de aspecten die verbonden zijn met het ondernemerschap. Vanuit Konnektit ondersteunen we hen hierbij.

Samenwerking Octopus - Konnektit

Vanuit Konnektit gaan we steeds op zoek naar tools die het werk van onze leden makkelijker kan maken. Bij het ondernemerschap hoort een boekhouding en Octopus biedt hiervoor een eenvoudige, betaalbare tool aan die we aan onze leden voorstellen.

Website van Konnektit

Terug naar overzicht