Terug naar overzicht

Verplichte vermelding btw 6%

Sinds 1/01/2022 is het attest van 6% bij verbouwingswerken afgeschaft en moet er in de plaats een vermelding komen op de factuur. Deze vermelding is vanaf 1 juli 2022 verplicht. Hieronder de officiële tekst, bron: financien.belgium.be

In Octopus kan je bij het opmaken van een factuur deze tekst er ook in opnemen.

Verplichte vermelding

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van deze factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.

Hoe voeg ik deze tekst aan mijn factuur toe?

Voortaan kan je artikels opmaken die meer dan 255 karakters bevatten. Hierdoor kan je extra tekst op jouw factuur opnemen, zoals de verplichte vermelding btw 6% op facturen.

Om deze tekst op te nemen op de factuur maak je een artikel aan via het menu 'Facturatie, Artikels'. In het veld ‘naam’ geef je de volledige tekst in, zoals hierboven meegegeven.

Om deze tekst over de volledige breedte van je pagina te spreiden kan je in de omschrijving de tekst laten voorafgaan door volgende tekens (en zonder spatie erna)

Kader

Opmerking

De spreiding van de tekst wordt uitgevoerd als je de standaard template V gebruikt. Gebruik je een eigen aangepaste template V1, V2, V3…dan zal je een aanpassing moeten doorvoeren via het menu Facturatie/installatie facturatie module.

Ga naar het scherm ‘templates, instellen van de templates facturen’. Klik op ‘kolommen aanpassen’, haal de kolom ‘omschrijving’ weg door erop te klikken en daarna op de blauwe pijl ‘naar rechts’, klik op de diskette om te bewaren en sluit dit kader met het kruisje (zeer belangrijk dat je even uit dit scherm gaat). Klik daarna opnieuw op ‘kolommen aanpassen’ en voeg de kolom ‘omschrijving’ opnieuw toe door op de blauwe pijl ‘naar links’ te klikken en pas desgewenst het aantal pixels aan voor de kolombreedte. Bewaar met de diskette en sluit het scherm met het kruisje. Klik in de wizard op ‘einde’. Nu is ook jouw template klaar voor gebruik voor spreiding van de tekst.

Terug naar overzicht
Zin om Octopus eens te proberen?