Automatiseer jouw financiële verrichtingen

Geef je jouw financiële verrichtingen manueel in in jouw boekhoudprogramma?

Wist je dat je deze automatisch en volledig gratis kan verwerken aan de hand van de door de bank aangeleverde CODA-bestanden?

Een CODA-bestand is eigenlijk een gecodeerde weergave van je papieren rekeninguittreksels.
Elke bankwerkdag waarop er bewegingen gebeurden, wordt er een bestand per rekening aangemaakt en verzonden.

Octopus herkent deze bestanden en kan ze aan de hand van unieke codes boeken.
Wat je betaalt en ontvangt wordt dus automatisch in het Octopus dossier geïmporteerd en geboekt.

Op basis van de aankoopboekingen kunnen er betalingsbestanden aangemaakt worden.
Na het aanmaken van een betaallijst, kan je gewenste betalingen bundelen in een zogenaamde enveloppe en deze exporteren naar jouw online banktoepassing.

Kort samengevat

  • Op basis van verschillende parameters worden facturen afgepunt of boekingen uitgevoerd.
  • Via codaregels kan je verrichtingen zoals bankkosten, overdrachten en andere rechtstreeks op een specifieke rekening boeken.
  • Vanuit je codawachtrekening kan je nadien snel en eenvoudig de nodige aanpassingen maken. Het enige wat je dus hoeft te doen is deze codawachtrekening controleren.
  • Op basis van de aankoopboekingen kan je betaalenveloppes exporteren.

Voordelen

  • De verwerking van de uittreksels verloopt veel sneller.
  • Je bespaart tijd.
  • Je cijfers zijn accurater.
  • Het wordt interessanter voor de ondernemer om zelf mee te volgen via onze RealTime module. Hij verkrijgt een juist beeld van zijn openstaande klanten/leveranciers omdat de cijfers beter up-to-date zijn.

Hoe activeer ik gratis coda mandaten?

Je kan deze CODA bestanden automatisch en gratis laten verwerken door een CODA mandaat in te stellen. Dit mandaat houdt in dat de bank het CODA bestand rechtstreeks naar Octopus Boekhoudsoftware stuurt en niet naar de rekeninghouder.

Meer informatie omtrent het instellen van een CODA mandaat kan je hier terugvinden.