Terug naar overzicht

Doorboeken verkoopfacturen naar verkoopdagboek

Facturen ingebracht via de facturatie module kunnen op een eenvoudige manier worden overgebracht (doorgeboekt) naar de boekhouding.

Eenmaal de facturen doorgeboekt zijn, kunnen die wel nog met de facturatie module geopend worden maar niet meer aangepast!

Via ‘Facturatie, Doorboeken’ krijgen we een selectiescherm waar we de facturen kunnen selecteren volgens periode, nummer of datum.

FMTra01

1. Selecteer het dagboek met door te boeken facturen

2. Maak eventueel een selectie op periode, nummer of datum

3. Genereer de lijst met door te boeken facturen

4. Selecteer de door te boeken facturen

5. Klik op 'Doorboeken'

6. Doorgeboekte facturen worden gemarkeerd

7. Geef aan of de digitale factuur (xml met PDF-weergave) dient gekoppeld te worden aan de verkoopboeking

De lijst zal initieel alleen facturen tonen die nog niet doorgeboekt zijn.

Facturen moeten altijd ‘In volgorde’ worden doorgeboekt. Zo kan men niet factuur 2000/V2/3 doorboeken als 2000/V2/2 niet eerder is doorgeboekt


Controleer bij foutmeldingen of er een boekingsrekening gekoppeld is aan de gebruikte btw-codes via ‘Beheer, Btw-codes’.
Terug naar overzicht