Terug naar overzicht

BTW-aangifte

  • A. Selectie en weergave van de BTW-aangifte
  • B. Begeleidende brief
  • C. Toelichting vak 91
  • D. Voorbeeld van de controle van een BTW-aangifte

A. Selectie en weergave van de BTW-aangifte

LBTWaangifte

1. Selecteer indien nodig

2. Genereer de lijst

3. Geef indien nodig correcties (toelichting Vak 91)

4. De aangemaakte aangifte

5. Exporteren bestand voor aangifte via Intervat portaalsite

6. Beveilig indien gewenst alle aankoop- en verkoopdagboeken tot en met de periodes van de van de btw-aangifte

7. Maak indien nodig een begeleidende brief voor deze btw-aangifte aan

8. Maak een rapport over de consistentie van de aangifte

9. Exporteer indien nodig de gegevens van de btw-aangifte naar een Excel bestand

Voor het correct aanmaken van het Intervat-bestand is het nodig dat bij 'Beheer, Dossiers' alle velden op het tabblad 'Gemachtigde aanvrager (BTW)' ingevuld zijn.

B. Begeleidende brief

Met de knop 'Begeleidende brief' kan men een brief aanmaken met daarop de het te betalen btw-bedrag, voorschotten en dergelijke meer.

Dit is vooral bestemd voor dossierbeheerders die de btw-aangifte voor de ondernemer aanmaken en doorsturen.

LBTWBriefOpmaak

1. Opslaan in .pdf formaat

2. Verzenden van een email met de begeleidende brief

3. Afdrukken

Bij het aanmaken van de brief zijn al een aantal bedragen overgenomen uit de btw-aangifte. Andere vakken kunnen vrij aangepast worden.

De gegevens ingevuld in de vakken 'Boekhouder gegevens' en 'Dossier eigenaar gegevens' worden bijgehouden op de lokale werkpost en dienen niet telkens opnieuw ingegeven te worden.

De brief kan direct als .pdf document beschikbaar gesteld worden voor de ondernemer.

Met de knop 'Verzenden' wordt een email aangemaakt.

In de email is een link toegevoegd die toegang geeft tot de begeleidende brief. De brief wordt gedurende 3 maanden beschikbaar gesteld.

C. Toelichting vak 91

BTW-plichtigen die maandaangiften indienen, zijn verplicht in de loop van de maand december een voorschot te storten aan de BTW-ontvangsten met betrekking tot de handelingen van de maand december.

Sinds april 2017 geldt deze regeling ook voor kwartaalaangevers.

Als gevolg hiervan is er in Octopus een nieuwe versie online gezet met een aanpassing bij het opstellen van de BTW-aangifte.

Via ‘Lijsten, BTW-aangifte’ is er de mogelijkheid aan te vinken of Vak 91 dient opgenomen te worden in de aangifte.

Indien een bedrag wordt ingevuld in Vak 91 zal dit vinkje automatisch aangezet worden.

LBTWVak91

In Octopus wordt automatisch een controle op consistentie van de aangifte uitgevoerd.

Met de knop 'Controleer Btw-aangifte' kunnen de controle resultaten zichtbaar gemaakt worden.

D. Voorbeeld van de controle van een BTW-aangifte

LBTWControle
Terug naar overzicht