Terug naar overzicht

Vraag een gratis CODA-mandaat aan

Via onze standaard Banking module kan u CODA bestanden verwerken door deze manueel te importeren via ‘Bank, Importeren Coda bestanden’.

Het verwerken van CODA bestanden is enkel mogelijk als u over de Banking Module beschikt. Alle mogelijkheden van deze module staan hier beschreven.

U kan CODA bestanden ook automatisch laten verwerken door een CODA mandaat in te stellen. Dit mandaat houdt in dat de bank het CODA bestand rechtstreeks naar Octopus Boekhoudsoftware stuurt en niet naar de rekeninghouder.

Een mandaat is niets minder dan een volmacht die u aan Octopus Boekhoudsoftware geeft om uw CODA bestanden te ontvangen en te verwerken.

Een mandaat is gratis! Ongeacht uw abonnement is er geen extra maandelijkse meerkost voor het verwerken van een Coda mandaat via Octopus Boekhoudsoftware.
Hou er wel rekening mee dat er verschillende administratieve stappen ondernomen worden om dit mandaat te activeren.

U heeft één mandaat nodig per bank*, ongeacht het aantal rekeningen. Het kan enkele weken duren vooraleer een mandaat volledig geactiveerd is.

* U heeft één mandaat nodig per BIC (Bank Identificatie Code). Een bank heeft één BIC, maar hier zijn uitzonderingen mogelijk (vb : Crelan heeft twee BIC’s omdat dit een samenvoeging is van het vroegere Landbouwkrediet en CENTEA)


A. Activeer uw coda mandaat
B. Status aanvraag coda mandaat opzoeken
C. Verschillende statussen coda mandaat

A. Activeer uw coda mandaat

Wenst u Coda mandaten te activeren dan kan u dit aanvragen via het menu 'Bestellen, Automatisch inlezen financiële verrichtingen'.

U dient wel het dossier geopend te hebben waarvoor u de aanvraag doet.

Voor het dossier waarvoor de aanvraag gedaan wordt dient wel een financieel dagboek aangemaakt te zijn met een ingevuld IBAN rekeningnummer
Na bevestigen van de aanvraag door het ingeven van uw Octopus wachtwoord zal de nodige informatie verwerkt worden door de administratieve dienst van Octopus.
Afhankelijk van de procedure van de betreffende bank zullen er indien nodig nog documenten doorgestuurd worden ter ondertekening.
De status van uw aanvraag kan u zelf opvolgen via het menu 'Bank, Coda Mandaten' (zie hieronder).
Hou er rekening mee dat bij sommige financiële instellingen de aanvraag meerdere weken kan duren.

Coda mandaten kunnen aangevraagd worden voor volgende banken: KBC, CBC, Belfius, BNP Paribas Fortis, Fintro, ING, Record bank (gebruik bij aanvraag BICcode: BBRUBEBB) , Crelan, Bank van Breda CPHbank, Bpost bank, Bank Nagelmackers.

Niet ondersteunde banken: Argenta, AXA, Beobank, Rabobank, Europabank, VDK, Triodos, Keytrade.

Staat uw bank niet in deze lijst? Neem dan contact op met mandaat@octopus.be

B. Status aanvraag coda mandaat opzoeken

Een overzicht van de Coda mandaten en de status van een aanvraag kan opgevraagd worden via menu 'Bank, CODA mandaten'

BMCodaMandate

1. Iban Rekening: In het aangegeven dossier moet een financieel dagboek aanwezig zijn met referentie naar dat IBAN rekeningnummer.

2. Dossier: naam van het gekoppelde dossier.

3. Status: huidige status van het mandaat.

4. Koppel pdf rekening uittreksel in DMS: In de financiële boeking van de Coda verwerking zal het PDF uittreksel beschikbaar zijn via de koppeling knop.

5. E-mail: E-mail adres gebruikt door Octopus om te communiceren over dit dossier.

C. Verschillende statussen coda mandaat

Aangevraagd door gebruiker

De ondernemer of accountant heeft het mandaat aangevraagd en wacht tot de nodige documenten door Octopus zijn verzonden.

Wachten op ondertekening door gebruiker

De documenten voor aanvraag van het mandaat zijn door Octopus naar de aanvrager verzonden. De klant dient die ondertekend terug te sturen.

Verwerking door de bank

Octopus heeft de ondertekende documenten doorgestuurd naar de bank voor verdere verwerking.

Actief

Het mandaat is actief en er is een automatische Coda verwerking uitgevoerd.

Niet-actief

Er is een Coda mandaat actief binnen Octopus maar het dossier is niet meer aanwezig.

Terug naar overzicht