Terug naar overzicht

Vraag een gratis CODA-mandaat aan

Via onze standaard Bankmodule kan je coda-bestanden verwerken door deze manueel te importeren via ‘Bank, Importeren coda-bestanden’. Het verwerken van coda-bestanden is enkel mogelijk als je over de Bankmodule beschikt. Alle mogelijkheden van deze module staan hier beschreven.

Je kan coda-bestanden ook automatisch laten verwerken door een coda-mandaat in te stellen. Dit mandaat houdt in dat de bank het coda-bestand rechtstreeks naar Octopus Boekhoudsoftware stuurt en niet naar de rekeninghouder. Een mandaat is niets minder dan een volmacht die je aan Octopus Accountancy software geeft om jouw coda-bestanden te ontvangen en te verwerken.

Een mandaat is gratis! Ongeacht jouw abonnement is er geen extra maandelijkse meerkost voor het verwerken van een coda-mandaat via Octopus. Houd er wel rekening mee dat er verschillende administratieve stappen ondernomen worden om dit mandaat te activeren.

Klaar om jouw mandaat aan te vragen? Ga dan als volgt te werk voor elk rekeningnummer waarvoor je een mandaat wenst. En houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren vooraleer het mandaat geactiveerd is.

A. Activeer uw coda-mandaat
B. Status aanvraag coda-mandaat opzoeken

C. Verschillende statussen coda-mandaat

A. Activeer jouw coda-mandaat

Wil je coda-mandaten activeren, let dan op het volgende:

  • Zorg dat je het dossier geopend hebt waarvoor je de aanvraag doet.
  • Controleer of voor het dossier waarvoor je de aanvraag doet een financieel dagboek aangemaakt is met een ingevuld IBAN rekeningnummer.
  • Vraag het coda-mandaat aan via 'Bestellen, Automatisch inlezen financiële verrichtingen'. Zie hieronder.
Infographic coda mandaat NL

Herhaal deze stappen voor ieder financieel dagboek/rekeningnummer.

Coda-mandaten kunnen aangevraagd worden voor volgende banken: KBC, CBC, Belfius, BNP Paribas Fortis, Fintro, ING, Crelan, Bank van Breda CPHbank, Bpost bank, Bank Nagelmackers, Beobank.

Niet ondersteunde banken
: Argenta, AXA, Rabobank, Europabank, VDK, Triodos, Keytrade.
Staat jouw bank niet in deze lijst? Neem dan contact op met mandaat@octopus.be

De status van jouw aanvraag kan je zelf opvolgen via het menu 'Bank, Coda-Mandaten' (zie hieronder).

B. Status aanvraag Coda-mandaat opzoeken

Een overzicht van de Coda-mandaten en de status van de aanvraag kan je zien onder 'Bank, coda-mandaten'

BMCodaMandate

1. IBAN rekening nr: In het aangegeven dossier moet een financieel dagboek aanwezig zijn met referentie naar dat IBAN rekeningnummer.

2. Dossier: naam van het gekoppelde dossier.

3. Status: huidige status van het mandaat.

4. Koppel pdf rekening uittreksel in DMS: In de financiële boeking van de coda-verwerking zal het PDF uittreksel beschikbaar zijn via de koppeling knop.

5. E-mail: E-mailadres gebruikt door Octopus om te communiceren over dit dossier. Zorg dat dit steeds aangepast wordt als je een nieuw e-mailadres hebt of als een e-mailadres niet meer gebruikt wordt. Naar dit adres sturen we ook de import errors, rapporten en de eerste mail met instructies.

C. Verschillende statussen coda-mandaat

Aangevraagd door gebruiker

De ondernemer of accountant heeft het mandaat aangevraagd en wacht tot de nodige documenten door Octopus zijn verzonden.

Wachten op ondertekening door gebruiker

De documenten voor aanvraag van het mandaat zijn door Octopus naar de aanvrager verzonden. De klant dient die ondertekend terug te sturen.

Verwerking door de bank

Octopus heeft de ondertekende documenten doorgestuurd naar de bank voor verdere verwerking.

Actief

Het mandaat is actief en er is een automatische coda-verwerking uitgevoerd.

Niet-actief

Er is een coda-mandaat actief binnen Octopus maar het dossier is niet meer aanwezig.

Terug naar overzicht