Terug naar overzicht

Edukempen

Algemene beschrijving

Het centrum positioneert en profileert zich als een betrouwbare partner in de regio - tussen de andere onderwijsverstrekkers - en werkt continu aan zijn behoeftedekkend en vernieuwend onderwijsaanbod dat aansluit op de vraag van de maatschappij en de arbeidsmarkt. De cursist krijgt alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige, kritische, gekwalificeerde, creatieve en ondernemende persoon.

Het onderwijs wordt georganiseerd in overeenstemming met het "Decreet betreffende het volwassenenonderwijs" van 15 juni 2007.

Website Edukempen

Terug naar overzicht