Terug naar overzicht

Go! Secundair onderwijs Lennik

Het Go! secundair onderwijs Lennik staat voor een familiale, warme campusschool. Het doel is kwalitatief onderwijs bieden en de competenties van de leerlingen aanscherpen zodat zij optimaal voorbereid zijn op de maatschappij van de toekomst. Er wordt veel belang gehecht aan de ontplooiing en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Centraal staat respect voor de anderen en de omgeving. Hierbij is innovatie een sleutelwoord.

Deze school maakt gebruik van Octopus in de lessen boekhouding. Deze innovatieve tool, in the cloud geeft een accuraat beeld van hoe de jobinhoud van een boekhouder er vandaag de dag uit ziet. We evolueren steeds meer naar een gedigitaliseerde samenleving waarbij in de toekomst facturen elektronisch verzonden zullen worden, de boekhouder veel meer zal gaan automatiseren en meer ruimte krijgt voor advies. Precies deze digitale skills en dit probleemoplossend vermogen wordt aangeleerd in het Go! Sedunair onderwijs Lennik.

School GO lennik

Website

Terug naar overzicht
Maakt u in uw lessen ook gebruik van Octopus?