Terug naar overzicht

OLVI Poperinge

Het Onze-Lieve-Vrouwe Instituut in Poperinge is een CLIL school. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dat wil zeggen dat sommige vakken op afgesproken momenten in het Frans of Engels gegeven worden. Concreet krijgen leerlingen in het eerste jaar 4u per week de vakken Handel, Aardrijkskunde en Techniek in het Frans. Ieder jaar kiezen de meeste leerlingen voor CLIL, waardoor ze zich sneller durven uiten in een vreemde taal en de taal ook sneller begrijpen.

School olvi poperinge

Boekhouden-Informatica

In het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut kun je in de derde graad een keuze maken voor Boekhouden-Informatica. In deze richting wordt in de beide laatste jaren uitgebreid gewerkt met het professioneel boekhoudpakket OCTOPUS. Dagelijkse verrichtingen (aankopen, verkopen, financiële boekingen en diverse boekingen) worden ingeoefend, voor binnenlandse en buitenlandse verrichtingen. Daarnaast komt het verwerken van eindejaarsverrichtingen en afsluiten boekjaar ook aan bod. De linken worden gelegd tussen het theoretisch boekhouden en het professioneel pakket. Ook de informatica-processen krijgen aandacht.

Dicht bij de ondernemingen

In verschillende studierichtingen wordt de documentenstroom van een onderneming bestudeerd. Hierdoor leren de leerlingen wat hoort bij een aan- of verkoopverrichting. Ze krijgen een dienst toegewezen waarin ze werken: de aan- en verkoopdienst, de voorraadadministratie, het magazijn, de facturatie, de boekhouding en de receptie.

Ervaring met Octopus

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut: "Het grote voordeel van het werken met Octopus is, dat de leerlingen meerdere dossiers toegewezen krijgen (lesdossier en thuisoefendossier), op elk gewenst moment en vanaf elke mogelijke plaats kunnen ze aan hun dossier verder werken. De enige vereiste is een internetverbinding. Da's een grote troef, ook nu met het online onderwijzen door Corona. De ervaringen die opgedaan worden in Octopus, worden zeker gebruikt in de stageperiode, waar elke leerling met een boekhoudpakket te maken krijgt."

Website

Terug naar overzicht
Maakt u in uw lessen ook gebruik van Octopus?