Terug naar overzicht

AdminPulse

AdminPulse is dé online kantoorbeheersoftware voor boekhoud-, accountants-, en bedrijfsrevisorenkantoren.

Admin Pulse

Algemene beschrijving

AdminPulse is een online applicatie die Syneton (de maker van Admin-IS en Admin-Consult) heeft ontwikkeld om de interne organisatie van accountantskantoren te vereenvoudigen en te automatiseren.
Jouw klanten worden automatisch aangemaakt op basis van de BTW-ontvangstbewijzen of het inlezen van jouw Excel-bestand met jouw mandaten (CSAM).

Naast de verplichtingen met betrekking tot anti-witwas, UBO en identiteitskaarten, beschikt het pakket AdminPulse over alle instrumenten voor het dagelijks beheer van jouw kantoor.
Via de kwaliteitstoetsing en takenplanning krijg je een volledig beeld van het hele kantoor en kan je de meegeleverde opvolgingslijsten (BTW, AV en jaarrekeningen, fiscale aangiften, herbenoemingen,...) zelf aanpassen en zelfs nieuwe aanmaken.

Verder zijn er nog functionaliteiten met betrekking tot tijdsregistratie met bijhorende (elektronische) facturatie, rentabiliteitsanalyses,....
Met het Document Management System worden alle documenten en mails per dossier gearchiveerd.

Informatie over de koppeling met Octopus

De verkoopfacturen worden online via API rechtstreeks in het verkoopdagboek van Octopus ingelezen.

Meer informatie

Terug naar overzicht