Terug naar overzicht

Anlisa

De software van Anlisa helpt u het traditionele factureren van uw prestaties te verlaten. In plaats daarvan stellen we voor om opdrachtbrieven te maken op basis van het verwerkte volume.

Algemene beschrijving

Met Anlisa kan u voor elke klant optimale dienstenpakketten samenstellen, snel gedetailleerde opdrachtbrieven maken, uw dienstenaanbod en uw tarieven optimaliseren, al uw kosten effectief doorrekenen, vlot tussentijdse nacalculaties uitvoeren en eindfacturen voorbereiden.

Dankzij Anlisa zijn al uw klantendossiers rendabel.

Informatie over de koppeling met Octopus

Gebruikt uw kantoor Anlisa om uw prestaties volgens value-based pricing aan te rekenen? Dan kan u de koppeling met Octopus maken om op elk moment na te gaan hoeveel documenten u voor elke klant verwerkt hebt. U ziet meteen of de inschatting op de opdrachtbrief gelijkloopt met de realiteit. Begint dit af te wijken, dan kan u het bedrag van de voorschotfactuur aanpassen of alvast de klant verwittigen. Zo vermijdt u verrassingen voor iedereen.

Ook kan u, dankzij de koppeling tussen Octopus en Anlisa, bij een nacalculatie de ingeschatte volumes op de opdrachtbrief vergelijken met het werkelijk verwerkte aantal aankoop- en verkoopfacturen. Zo weet u meteen of u best een eindfactuur stuurt, een aangepast prijsvoorstel maakt of het maandelijks factuurbedrag aanpast.

Meer informatie

Terug naar overzicht