Waarom Belgisch?

Octopus is Belgische online accountancy software.

We kunnen zelfs zeggen: uitsluitend Belgisch. Octopus richt zich uitsluitend tot de Belgische markt en hoeft geen rekening te houden met de wetgeving van andere landen bij het maken van de software. Onze developers kunnen zich echt toespitsen op wat onze Belgische wetgeving zo bijzonder maakt. Zij verandert veel en kent heel wat regeltjes en uitzonderingen. Door zoveel mogelijk berekeningen die anders in excel worden gedaan in onze software te integreren verminderen we het extracomptabel boekhouden, en heeft de ondernemer een beter zicht op zijn financiële status.

Doorheen het jaar lanceren we updates* om in te spelen op de veranderende wetgeving. Zo blijven we altijd actueel. Op die manier werk je ten allen tijde in een softwarepakket dat mee is met zijn tijd. Om maar enkele voorbeelden te geven:

* de software updates zijn automatisch en gratis

Spreiding kosten

Sinds 2020 is het voor Belgische vennootschappen verplicht om kosten en opbrengsten die betrekking hebben op verschillende boekjaren, ook effectief te spreiden over die boekjaren. Denk daarbij een jaarlijkse abonnementen, verzekeringen... In Octopus kan je per rekening ingeven waar je een spreiding wenst in te geven. En tijdens het boeken zal Octopus je naar de begin- en einddatum van de kost/opbrengst vragen, de periodiciteit van spreiding (jaarlijks of per periode), en op welke overlopende rekening je deze wenst te boeken. Met een simpele wizard kan je nadien alle boekingen automatisch laten genereren.
Gedaan met de deze boekingen manueel in te geven tijdens de jaarafsluiting.

% beroepsgedeelte

Voor éénmanszaken in België geldt dat je aankopen voor jouw zaak in sommige gevallen slechts gedeeltelijk kunt inbrengen. Een gsm of een auto, of een woning gebruik je ook deels in privé-situaties en kan je dus niet volledig als beroepskosten inboeken.

Octopus voorziet op rekeningniveau de mogelijkheid om het percentage beroeps in te geven. Dit percentage zal dan automatisch toegepast worden bij aankoopboekingen, financiële en diverse boekingen op die bepaalde rekeningen.

Wanneer je een boeking maakt kan je dus eenvoudigweg het volledige (onbeperkte) bedrag ingeven en het rekeningnummer. Octopus hanteert het percentage dat jij ingesteld hebt op deze rekening en splitst automatisch uit wat naar de kostenrekening gaat (beroepsgedeelte) en wat naar de rekening courant (privé-gedeelte)

Btw-aftrekbaarheid

In België zijn een aantal regels van toepassing wanneer je aankopen inboekt in jouw boekhouding. Btw kan soms niet, gedeeltelijk of volledig aftrekbaar zijn. Denk maar aan relatiegeschenken, restaurantkosten, autokosten...

In Octopus kan je op rekeningniveau zelf instellen voor welk soort kostenposten welk percentage btw-aftrekbaarheid van toepassing is. Tijdens het maken van een boeking zie je dit vooraf ingesteld percentage staan. Je kan een extra schermpje openen om het aftrekbaar gedeelte naar de BTW-aangifte gestuurd wordt en het niet-aftrekbaar gedeelte dat geboekt wordt op de rekening courant te zien.

Fiscale aftrekbaarheid

Bepaalde kosten zijn in België slechts beperkt aftrekbaar. Zo zijn relatiegeschenken bijvoorbeeld 50% en restaurantkosten 69% aftrekbaar. In Octopus geef je op rekeningniveau het percentage in dat je wenst toe te passen. Maak je een boeking op deze rekening dan gebruikt Octopus dat percentage om het aftrekbaar en verworpen gedeelte te berekenen.

Na het maken van de boeking kan je een lijst oproepen met het fiscaal resultaat waarbij je in één oogopslag ziet op welke kosten het fiscale percentage is toegepast. Heb je graag een overzicht van alle verworpen uitgaven? Dit vind je terug in onze lijsten, dé perfecte bijlage om in te dienen bij de belastingaangifte.

Autofiscaliteit

Nieuwe autofiscaliteit

Uniek in Octopus is de autofiscaliteit!

Fiscaliteit wijzigt voortdurend. Net zoals de fiscale regels rond autokosten. Vanaf aanslagjaar 2021 gelden er nieuwe regels met een gevoelige fiscale impact voor de wagens die elke ondernemer aan personeel of bedrijfsleider ter beschikking stelt.

Hierbij zijn CO2-uitstoot en brandstof belangrijke factoren. Ze bepalen de aftrekbaarheid van de autokosten en het belastbaar voordeel in hoofde van de gebruiker.

De nieuwe formule voor de berekening van het aftrekbare percentage is: 120% - (0,5% x coëfficiënt* x aantal gram CO2/km). Deze formule zit in Octopus ingebouwd. Octopus berekent op basis van het type brandstof en de CO2-uitstoot het percentage dat van toepassing is voor jouw wagen.

In Octopus maak je geen boekingsrekening aan per wagen maar koppel je de wagen tijdens de boeking aan een rekening met 2 muisklikken. In de dagboeken zie je steeds welke wagen gekoppeld is. Uiteraard krijg je de percentages ook te zien in het fiscaal resultaat en in de lijst van de verworpen uitgaven. Op deze manier hoef je geen aparte lijstjes meer bij te houden.

E Belgisch4

Periodieke afschrijvingen boeken

Investeringen afschrijven over een langere periode is eenvoudig in Octopus. Je spreidt de afschrijvingen in de tijd (pro rata temporis) afhankelijk van de gebruiksduur van het investeringsgoed. Eens je voor de investering hebt ingegeven wat de datum van aankoop is, de boekings-en afschrijvingsrekening, berekent Octopus automatisch de afschrijvingen. Er wordt een afschrijvingstabel gegenereerd waar je manueel nog aanpassingen in kan doorvoeren en je kan er voor kiezen de kosten op die manier automatisch te boeken. Een overzichtstabel van de ingebrachte afschrijvingen is in enkele muisklikken op te roepen.

E Belgisch2

Verplichte pro rata temporis

Als Belgische vennootschap moet je investeringen pro rata temporis afschrijven. Je bent sinds 1 januari 2020 verplicht jouw aankopen pro rata af te schrijven. Het afschrijvingsbedrag wordt bepaald door de resterende duur van je boekjaar. Als je in april 2021 bijvoorbeeld een investering gedaan hebt van 15.000 € die je over 5 jaar afschrijft mag je voor 2021 geen 3000 € afschrijven, aangezien dit boekjaar niet meer compleet is. Het bedrag dat je nog kan afschrijven wordt bepaald door het aantal dagen van dat boekjaar dat nog beschikbaar is.

Hiervoor is een berekening nodig die Octopus automatisch voor jou doet. Het volstaat de aankoopdatum en de juiste rekening in te geven. Octopus berekent de afschrijvingen.

E Belgisch

Investeringsaftrek

Bepaalde investeringen geven in België recht op een investeringsaftrek. Het aftrekbare gedeelte is verschillend voor natuurlijke personen en vennootschappen. Het percentage hangt ook van het type investering af. In Octopus kan je heel precieze informatie over de investeringsaftrek ingeven op niveau van de afschrijving. Achteraf trek je ook een lijst waar je in één oogopslag een fiscaal overzicht krijgt per aanslagjaar of per boekjaar.

Conclusie

Octopus is 100% Belgische software, op maat van de Belgische wetgeving. Alle fiscale verplichtingen zijn ingebouwd in deze tool waardoor je automatisch een hele reeks zaken kan laten berekenen. Geef eenvoudigweg de nodige percentages voor aftrekbaarheid, BTW, fiscaal als beroepsgedeelte in op rekeningniveau en Octopus doet de rest. Kortom, de tool voor de ondernemer die in België gevestigd is.

Graag meer informatie?

      []
    
      []
    

Klik hier voor alle informatie in onze online help.