Terug naar overzicht

Rappelbeheer

De facturatie module omvat een uitgebreid rappelbeheer.

Er kunnen voor 3 types rappel verschillende sjablonen ingesteld worden.

Bij het afdrukken van rappel type 2 en 3 zullen eveneens kosten in rekening gebracht worden volgens de ingestelde parameters.

  • A. Selecteren aan te maken rappels
  • B. Generen van de rappels
  • C. Rappel Type
  • D. Rappel verzenden
  • E. Rappel opslaan als PDF
  • F. Voorbeeld van een rappel

A. Selecteren aan te maken rappels

Via ‘Facturatie, Afdrukken, Rappel’ maakt men een selectie van eventueel te genereren rappels.

FMRem01

1. Geef de vervaldatum tot waar u openstaande facturen wenst te zien

2. Selecteer eventueel klanten

3. Genereer de lijst

4. Klanten en openstaande facturen volgens de selectie

5. Klik op een klant voor de details

6. Openstaande facturen voor de geselecteerde klant(en)

B. Generen van de rappels

Vanuit het getoonde selectiescherm kan men aangeven voor welke van de getoonde klanten men een rappel wenst op te maken en welk type rappel het betreft.

FMRem02

1. Selecteer de klant(en) waarvoor u een rappel wenst aan te maken

2. Kies het type rappel

3. Plaats de muis over het type om te zien welke rappels al werden aangemaakt

4. Druk de rappel(s) af

C. Rappel Type

Octopus zal automatisch de volgende te verzenden rappel aanduiden( type 2 of 3) indien eerder reeds een rappel voor die klant werd aangemaakt.

Indien men in het detailoverzicht van de facturen de muisaanwijzer op de vervaldatum plaatst krijgt men een detail van op welke rappel deze factuur al eerder werd vermeld.

FMRem03

D. Rappel verzenden

De rappel kan ook automatisch worden verzonden.

FMRem04

1. Klik op 'Verzenden'

2. De mail met link naar de rappel wordt getoond in uw standaard mail toepassing

De link verwijst naar een online opslag van de rappel.Aanklikken zal in de browser volgend bericht tonen.

FMRem07

E. Rappel opslaan als PDF

U kan rappels op uw eigen locatie opslaan als PDF bestanden.

FMRem05

1. Klik op 'Opslaan'

2. Open eventueel direct de map met opgeslagen rappels

F. Voorbeeld van een rappel

Terug naar overzicht