Terug naar overzicht

Bankmodule

Feature financien

Wie veel betalingsverkeer heeft kan in Octopus gebruik maken van de optionele bankmodule.

Enerzijds kunnen we hiermee op basis van de openstaande leveranciers betaalenveloppen aanmaken die direct kunnen verwerkt worden via online bankieren. Anderzijds kan men in plaats van alle financiële verrichtingen manueel in te geven deze automatisch laten verwerken aan de hand van de door de bank aangeleverde coda-bestanden via een gratis coda-mandaat.

Je betaalt €10/maand extra voor deze module, bovenop het gekozen abonnement (Klantenportaal of boekhoudprogramma). Je kan dit bestellen via de knop 'bestellen' in het programma zelf.

Opgelet: er worden andere prijzen gehanteerd voor boekhouders, neem contact op met sales@octopus.be voor meer informatie

Terug naar overzicht